Toegankelijkheid van de psychiatrie bij specialistische behandelingen

‘Het gevolg van het stellen van een verkeerde diagnose kan – naast het verkrijgen van een verkeerde behandeling – zijn dat men een tunnelvisie ontwikkelt.’

Uit eigen ervaring kan ik spreken dat het krijgen van een juiste behandelingen voor specifieke psychiatrische aandoeningen een hels karwij kan zijn. Het begint met het vaststellen van een juiste diagnose. Ingeval van complexe problematiek kan dit lastig zijn en is tegelijkertijd cruciaal. Als iemand een verkeerde diagnose krijgt, dan zal ook niet een daaraan verbonden behandeling voldoen. Ik heb geen onderzoek gedaan naar de vraag of het schort aan voldoende psychodiagnostiek. Uit persoonlijke ervaring kan ik echter spreken dat onderzoeken globaal tekortschieten als er sprake is van specialistische problematiek. Niet alle belangrijke ziektebeelden lijken te worden uitgesloten. Het gevolg van het stellen van een verkeerde diagnose kan – naast het verkrijgen van een verkeerde behandeling – zijn dat men een tunnelvisie ontwikkelt.

Men gaat uit van de diagnose die men eenmaal heeft en er wordt niet meer gekeken naar andere diagnoses. Dit heb ik zelf ook ondervonden als er sprake is van het ‘niet aanslaan’ van een behandeling. Ik pleit er daarom ook voor om te onderzoeken of er sprake is van specialistische problematiek. Als dit het geval is dan zou er uitgebreid globaal onderzoek moeten plaatsvinden. Ik ken gevallen van mensen die een persoonlijkheidsstoornis als diagnose hebben verkregen, maar in werkelijkheid een ontwikkelingsstoornis hebben. Dit was ook bij mij het geval. Dit kan leiden tot ongewenste stigmatisering. Dit heeft weer gevolgen voor het zelfbeeld van mensen. Bovendien werkt het zeer kostenbesparend als in de beginketen zorgvuldig, uitgebreid onderzoek wordt gedaan.

     

Het is cruciaal om te herkennen wat daadwerkelijk aan de hand is. Daarvoor is naar mijn mening nodig dat de ‘mens’ als geheel gezien wordt en niet dat alleen door de bril van het boekje van de DSM-V een probleem wordt aangevlogen. Psychiatrische hulp is in die zin ook wat anders dan psychologische en psychosociale hulp. Daarmee wil ik niet zeggen dat artsen geen oog hebben voor de menselijke kanten van hun vak, wel dat hulp op integraal niveau bij complexe ziekten cruciaal is. De hulp van een maatschappelijk werker is net zo belangrijk als die van een psychiater. Naar mijn ervaring schort het soms aan een gecoördineerde combinatie van psychiatrische, psychologische en psychosociale hulp. Dit is noodzakelijk om een specialistisch probleem het hoofd te bieden, maar ook om problemen juist te herkennen.

 Door het stellen van een verkeerde diagnose wordt de toegankelijkheid van de gezondheidszorg ondermijnd. Het is een mensenrecht van iedereen om op een behoorlijke wijze toegang te hebben tot de gezondheidszorg. Deze toegankelijkheid kan verbeterd worden door in de beginfase zorgvuldig, uitgebreid onderzoek te doen. Dit bestaat natuurlijk niet alleen uit het afnemen van vragenlijsten en een kort gesprek. Uitgebreide gesprekken met de cliënt zelf en de naasten kunnen een beeld vormen of een geval specialistische kennis vereist. Als dit het geval is dient op meerdere vlakken gespecialiseerde kennis in huis te worden gehaald om te onderzoeken waar het probleem of de problemen zich bevinden. Daarmee is de cliënt en ook de gezondheidszorg in het algemeen geholpen.

1 thought on “Toegankelijkheid van de psychiatrie bij specialistische behandelingen”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Meer blogs van deze auteur

Stil Verdriet

‘ook al had ik zo ontzettend veel verdriet,  ik bleef maar voelen dat mijn verdriet er niet mocht zijn.’ De Dood. Een onderwerp wat moeilijk bespreekbaar is. Iets wat me van kinds af aan al bezig hield. Avonden lang waarin ik weer huilend naar beneden kwam. Bang voor het onbekende.

Meer lezen »

De gouden enveloppe die mijn wereld veranderden

‘ praten over wat ik van binnen echt voel heb ik als kind nooit geleerd.’ Het is ergens in maart 2018 en ik heb afgesproken met een aantal vriendinnen. Ik loop naar binnen en in de kamer klinkt een hoop gelach. Het liefste draai ik me om en ga ik

Meer lezen »

Sterk zijn

‘volg je gevoel, ook als dat na een paar dagen, weken of maanden iets anders zegt’ “Wat sterk van je, dat je alweer aan het werk gaat.” Dat zei de coördinator van mijn team, toen ik de dinsdag na mijn vaders begrafenis belde om te zeggen dat ik dacht dat

Meer lezen »

Delen is de sleutel

‘Waarom mag je wel praten over de goede dingen en niet praten over de momenten waarop je je minder voelt?’ ‘Jairzinho, heb jij überhaupt wel gevoel?’ Dit was de vraag die mijn eerste psycholoog me stelde na ons tweede sessie. Ik was twee maanden daarvoor lichamelijk ingestort en al snel

Meer lezen »

Mariëlle (the greenguide) koos voor bewust leven

‘Ik vind het belangrijk om te laten zien dat mentale gezondheid een groot aspect is van algehele gezondheid’ Mijn online avontuur begon ruim 7 jaar geleden toen ik besloot een beauty blog te starten. Ik was veel met make-up bezig en wilde altijd meer producten. Al vrij snel leerde ik

Meer lezen »

Doorzetten is super zwaar, maar loont

‘Vaak wordt gezegd als je iets verteld en deelt over je verleden dat je jezelf kwetsbaar opstelt. Mijn visie is juist dat het enorm krachtig is als je jezelf openstelt’ Voor mijn zesde levensjaar kreeg ik te maken met geweld.   In eerste instantie was de mishandeling vanuit mijn vader

Meer lezen »